تعرفه ها

تعرفه ها بر اساس میزان خرید ریالی و انتخاب نوع اپراتور می باشد. ماليات ارزش بر افزوده دريافت ن...