سامانه پیامک

سامانه پیامک چیست؟ مت مکونن خالق پیامک است. وی ایدهٔ ارسال پیامک از طریق موبایل را مطرح کرد. «م...

مزایای سامانه پیامکی ایران

یکی از مزایای مهم سامانه پیامکی ایران ، ریسپانسیو و یا واکنشگرا بودن آن است به این معنا که شما ...