آرشیو: ویژه (برچسب های مرتبط نمونه کار)

tel-1

۰۷

مرداد۱۳۹۲

سامانه خدمات تلگرام

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
email

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
push-notification

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
popup-

۰۷

مرداد۱۳۹۲

تبلیغات پاپ آپ

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
google

۰۷

مرداد۱۳۹۲

تبلیغات در گوگل ادوردز

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
maqale

۰۷

مرداد۱۳۹۲

فروشگاه مقاله و پروژه

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
esharg

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
air

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
bus

۰۶

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۶, ۱۳۹۲ictiran
train

۰۵

مرداد۱۳۹۲

سامانه خرید بلیط قطار

0    
مرداد ۵, ۱۳۹۲ictiran