آرشیو: نمونه کار (برچسب های مرتبط نمونه کار)

instagram

۲۸

اسفند۱۳۹۵

سامانه خدمات اینستاگرام

0    
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵ictiran
tel-1

۰۷

مرداد۱۳۹۲

سامانه خدمات تلگرام

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
email

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
push-notification

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
popup-

۰۷

مرداد۱۳۹۲

تبلیغات پاپ آپ

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
google

۰۷

مرداد۱۳۹۲

تبلیغات در گوگل ادوردز

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
maqale

۰۷

مرداد۱۳۹۲

فروشگاه مقاله و پروژه

0    
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
esharg

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
air

۰۷

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۷, ۱۳۹۲ictiran
bus

۰۶

مرداد۱۳۹۲
مرداد ۶, ۱۳۹۲ictiran