تعرفه ها بر اساس میزان خرید ریالی و انتخاب نوع اپراتور می باشد. ماليات ارزش بر افزوده دريافت نميگردد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۴ ، مبلغ ۱۰ ریال به مبالغ زیر اضافه و به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز میگردد

تعرفه

خريد اعتبار از

ريال

خريد اعتبار تا

ريال

تعرفه ارسال از

۳۰۰۰

تعرفه ارسال از

۲۰۰۰

تعرفه ارسال از

۱۰۰۰

تعرفه ارسال از

۵۰۰۰

تعرفه ارسال از

۰۲۱

تعرفه يك۱ ريال۶۹۹٫۹۹۰۱۵۹ ريالبزودي۱۵۹ ريال۱۳۸ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه دو۷۰۰٫۰۰۰۱٫۳۹۹٫۹۹۰۱۵۷ ريالبزودي۱۵۷ ريال۱۳۶ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه سه۱٫۴۰۰٫۰۰۰۴٫۹۹۹٫۹۹۰۱۴۵ ريالبزودي۱۴۵ ريال۱۳۴ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه چهار۵٫۰۰۰٫۰۰۰۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۴۲ ريالبزودي۱۴۲ ريال۱۳۲ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه پنج۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۴۰ ريالبزودي۱۴۰ ريال۱۳۳ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه شش۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۳۴٫۹۹۹٫۹۹۰۱۳۹ ريالبزودي۱۳۹ ريال۱۳۱ ريال۱۷۰ ريال
تعرفه هفت۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰۴۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۳۶ ريالبزودي۱۳۶ ريال۱۲۹ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه هشت۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۶۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۳۲ ريالبزودي۱۳۲ ريال۱۲۵ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه نه۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۹۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۲۹ ريالبزودي۱۲۹ ريال۱۲۱ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه ده۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۲۸ ريالبزودي۱۲۸ ريال۱۲۰ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه يازده۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۲۷ ريالبزودي۱۲۷ ريال۱۱۹ ريال۱۶۰ ريال
تعرفه دوازده۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰به بالا۱۲۵ ريالبزودي۱۲۵ ريال۱۱۸ ريال۱۶۰ ريال

تعرفه هاي فوق بر اساس هر پیامک فارسی ۷۰ کاراکتر و هر پیامک لاتین ۱۶۰ کاراکتر می باشد ، البته تعداد کاراکتر پیامک در صفحه های دوم و سوم پیامک کمی متغییر می باشد ، اما طبق استانداردهای مخابراتی می باشد .

پيامك فارسي
تعرفه هاي اعلامي ، مبلغ تمام شده هر پيامك مي باشد و تا زمان صدور فاكتور رسمي ، ماليات بر ارزش افزوده دريافت نميگردد.