شماره اختصاصي

شماره اختصاصی جهت ارسال و دریافت پیامک

شماره اختصاصی

شما براي ارسال پيامک از سامانه پيامك به مخاطبين خود همانند گوشي خود نياز به يك شماره داريد و مخاطبين مورد نظر از روي شماره ارسالي ، شما و یا شرکت شما را شناسايي ميكنند. در سامانه پيامك ictiran استعلام و ثبت شماره توسط خود شما انجام ميگيرد و هر شماره اي كه مد نظر شما باشد در صورت آزاد بودن ، قابل ثبت و تخصيص به پنل شما ميباشد. در حال حاضر در سامانه پيامك ictiran ثبت شماره از اپراتورهاي 3000 , 5000 , 1000 , 021 امكان پذير مي باشد و بزودي اپراتور ۲۰۰۰ هم به ليست اپراتورها اضافه ميگردد . هزينه ثبت شماره اختصاصي و همچنين تعرفه ارسال پيام و در اپراتورهاي مختلف با هم متفاوت هستند .
به عنوان مثال شماره های 14 رقمی که از طریق اپراتور 3000 ارائه می شود امکان انتخاب 6 رقم انتهایی شماره را بدون تاثیر در قیمت آن می دهد اما در اپراتور 1000 تعیین نمودن شماره و یا به عبارتی سفارشی نمودن شماره اختصاصی قیمت آن را افزایش می دهد که قیمتهای شماره های هر اپراتور به تفکیک ارقام و نام اپراتور به همراه مزایا و معایب هر یک در بخش ذیل همین صفحه قابل مشاهده میباشد.
شماره های ثبت شده به صورت ساليانه در حال حاضر به صورت رایگان قابل تمديد هستند .
البته هنگام ثبت نام رایگان پنل به شما یک شماره اختصاصی 14 رقمی رایگان هم به شما داده میشود.


پيشنهاد ما به شما استفاده از اپراتور ۳۰۰۰ مي باشد

شماره اختصاصی

مزایا و معایب اپراتورها / هزینه های ثبت ارقام