تماس با مادفتر مرکزی

آدرس:
شاهرود : میدان جمهوری / خیابان شهدا
مجتمع دباغپور /واحد 410
صندوق پستی: 995-36156

آدرس سرورهای پیامکی ictiran:
تهران: شرکت سروش رسانه

تلفن: (023) 32240008
فکس: (023) 32241602

ورود به قسمت پشتیبانی و درج تیکت