تعرفه ها

تعرفه ها بر اساس میزان خرید ریالی و پیش شماره های ارسال پیامک می باشد.

میزان شارژ (ریال) خط ۰۲۱ خط ۱۰۰۰ خط ۲۰۰۰ خط ۳۰۰۰ خط ۵۰۰۰
0 تا 999.999 169 ریال 169 ریال 185 ریال 169 ریال 169 ریال
1.000.000 تا 2.499.999 162 ریال 162 ریال 176 ریال 162 ریال 162 ریال
2.500.000 تا 4.999.999 156 ریال 156 ریال 156 ریال 156 ریال 156 ریال
5.000.000 تا 7.499.999 152 ریال 152 ریال 166 ریال 152 ریال 152 ریال
7.500.000 تا 9.999.999 150 ریال 150 ریال 161 ریال 150 ریال 150 ریال
10.000.000 تا 19.999.999 149 ریال 149 ریال 149 ریال 149 ریال 149 ریال
20.000.000 تا 49.999.999 146 ریال 146 ریال 152 ریال 146ریال 146 ریال
50.000.000 تا 99.999.999 142 ریال 142 ریال 145 ریال 142 ریال 142 ریال
100.000.000 تا 149.999.999 139 ریال 139 ریال 138 ریال 139 ریال 139 ریال
150.000.000 تا 200.000.000 136 ریال 136 ریال 137 ریال 136 ریال 136 ریال
200.000.000 تا 400.000.000 130 ریال 130 ریال 138 ریال 130 ریال 130 ریال
4000.000.000 تا 600.000.000 128 ریال 128 ریال 137 ریال 128 ریال 128 ریال

به کلیه مبالغ فوق 9 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد .
. تعداد کاراکتر هر پیامک فارسی 70 کاراکتر می باشد و هر پیامک لاتین 160 کاراکتر می باشد ، ظریب ارسال پیامهای لاتین 2.4 برابر ظریب فارسی هستند .که هنگام ارسال پیامک در پنل برای شما محاسبه و قابل مشاهده میباشد . البته تعداد کاراکتر پیامک در صفحه های دوم و سوم پیامک کمی متغییر می باشد ، اما طبق استانداردهای مخابراتی می باشد . تعرفه ها شناور هستند ، بدین معنا که در هر مرحله شارژ بیشتر ی خریداری نمایید سیستم به صورت خودکار تعرفه ارسال شما را پایین تر محاسه میکند . البته شما میتوانید جهت صرفه جویی در هزینه و وقت نسخه های مختلف ما را خریداری نمایید که هم کمترین تعرفه ارسال را دارند و هم اکثر ماژولها برای شما فعال میباشد.

shadow