تعرفه ها

تعرفه ها بر اساس میزان خرید ریالی و پیش شماره های ارسال پیامک می باشد.

میزان شارژ (ریال) خط ۰۲۱ خط ۱۰۰۰ خط ۲۰۰۰ خط ۳۰۰۰ خط ۵۰۰۰
0 تا 999.999 202 ریال 202 ریال 202 ریال 202 ریال 202 ریال
1.000.000 تا 2.499.999 194 ریال 194 ریال 194 ریال 194 ریال 194 ریال
2.500.000 تا 4.999.999 187 ریال 187 ریال 187 ریال 187 ریال 187 ریال
5.000.000 تا 7.499.999 182 ریال 182 ریال 182 ریال 182 ریال 182 ریال
7.500.000 تا 9.999.999 180 ریال 180 ریال 180 ریال 180 ریال 180 ریال
10.000.000 تا 19.999.999 179 ریال 179 ریال 179 ریال 179 ریال 179 ریال
20.000.000 تا 49.999.999 175ریال 175ریال 175ریال 175ریال 175ریال
50.000.000 تا 99.999.999 170 ریال 170 ریال 170 ریال 170 ریال 170 ریال
100.000.000 تا 149.999.999 166 ریال 166 ریال 166 ریال 166 ریال 166 ریال
150.000.000 تا 200.000.000 163 ریال 163 ریال 163 ریال 163 ریال 163 ریال
200.000.000 تا 400.000.000 156 ریال 156 ریال 156 ریال 156 ریال 156 ریال

به کلیه مبالغ فوق 9 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد .
. تعداد کاراکتر هر پیامک فارسی 70 کاراکتر می باشد و هر پیامک لاتین 160 کاراکتر می باشد ، ظریب ارسال پیامهای لاتین 2.4 برابر ظریب فارسی هستند .که هنگام ارسال پیامک در پنل برای شما محاسبه و قابل مشاهده میباشد . البته تعداد کاراکتر پیامک در صفحه های دوم و سوم پیامک کمی متغییر می باشد ، اما طبق استانداردهای مخابراتی می باشد . تعرفه ها شناور هستند ، بدین معنا که در هر مرحله شارژ بیشتر ی خریداری نمایید سیستم به صورت خودکار تعرفه ارسال شما را پایین تر محاسه میکند . البته شما میتوانید جهت صرفه جویی در هزینه و وقت نسخه های مختلف ما را خریداری نمایید که هم کمترین تعرفه ارسال را دارند و هم اکثر ماژولها برای شما فعال میباشد.

shadow